Luovutusvoiton verolaskuri

Haluatko ennakoida kiinteistön myynnistä aiheutuvaa luovutusvoiton veron määrää? Hankintamenoilla laskettu vero on yleensä edullisin silloin, kun kiinteistön hankinta- ja myyntihinta ovat lähellä toisiaan. Hankintameno-olettaman käyttö sopii usein pitkäaikaisen kiinteistöomaisuuden myyntiin. 

Sp-Koti_keskitettylogo

Luovutusvoiton veron määrä

0.00
0.00

Hankintamenoilla

0.00
0.00
0.00

Alle 10 vuoden omistuksella ja 20% hankintameno olettamuksella

0.00
0.00
0.00

Yli 10 vuoden omistuksella ja 40% hankintameno olettamuksella

0.00

Luovutusvoiton määrä

Hankintamenoilla

0.00

Alle 10 vuoden omistuksella ja 20% hankintameno olettamuksella

0.00

Yli 10 vuoden omistuksella ja 40% hankintameno olettamuksella

0.00

P.S. Hyödynnä myös Metsäkeskuksen monipuolista luovutusvoittoverolaskuria.

Sp-Koti Metsä ei takaa laskurin virheettömyyttä tai oikeellisuutta. Sp-Koti Metsä ei vastaa laskurin toimimisesta tai sen käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta. Luovutuksen antajaa suositellaan kääntymään verohallinnon puoleen todellisten veroseuraamusten selvittämiseksi.

LÄHTÖTIETOJEN SELITTEET

1. Myyntihinta: Ilmoita tässä kauppakirjalle kirjattu (tai kirjattava) kiinteistön myyntihinta.

2. Hankintahinta: Jos kiinteistön saantotapa on kauppa, hankintahinnan
löydät kauppakirjalta. Perintönä tai lahjana saatujen kiinteistöjen arvo
selviää perintö- tai lahjaverotuspäätöksestä.

3. Hankkimismenot: Ilmoita tässä kiinteistön saantohinnan lisäksi hankkimismenoina esimerkiksi ostettaessa maksettu varainsiirtovero ja asiakirjakulut. Ilmoita tässä myös esimerkiksi myynnistä aiheutuva välityspalkkio sekä muut myynnistä aiheutuvat kulut. Huom. Jos olet saanut myymäsi tilan kahdessa tai useammassa saannossa, niin luovutusvoitto lasketaan saannoittain.

4. Metsävähennys: Lisää tehdyn metsävähennyksen määrä. Tuloverolain 46 §:n 8 momentin mukaan metsän luovutusvoiton määrää laskettaessa luovutusvoittoon lisätään tehdyn metsävähennyksen määrä, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa 60 prosenttia luovutettavan metsän hankintamenosta.

Esimerkki: Verovelvollinen on hankkinut useita metsätiloja, joista
metsävähennyspohjaa on kertynyt yhteensä 120.000 euroa.
Metsävähennystä hän on käyttänyt 70.000 euroa. Yhden metsätilan hän on jo myynyt vieraalle, ja tämän luovutuksen yhteydessä luovutusvoittoon on lisätty käytettyä metsävähennystä 10.000 euroa.
Käytettävissä olevan metsävähennysoikeuden määrä on siten
120.000 – 70.000 + 10.000 = 60.000 euroa.
Kun A lahjoittaa koko metsäomaisuutensa lapselleen B,
siirtyy B:lle metsävähennyspohjaksi tuo 60.000 euroa. (vero.fi)

Luovutusvoiton SELITTEET

1. Luovutusvoiton määrä hankintamenoilla:

Metsätilan luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta syntyneiden menojen yhteismäärä. Huomaa, että jos vähennät metsätilan myyntihinnasta sen ostohintaa ja voiton hankkimiskulut, et enää saa käyttää hankintameno-olettamaa. Kyseessä on siis kaksi eri vaihtoehtoa:
joko ostohinta + voiton hankkimiskulut (tai verotusarvo) tai hankintameno-olettama.

 

2. Luovutusvoiton määrä alle 10 vuoden omistuksella ja 20% hankintameno-olettamalla:

Voiton tai tappion määrää laskiessasi voit halutessasi vähentää metsätilan myyntihinnasta hankintameno-olettaman. Jos olet omistanut myymäsi metsätilan alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 % metsätilan myyntihinnasta. Huomaa, että jos käytät hankintameno-olettamaa, et enää saa vähentää metsätilan myyntihinnasta sen ostohintaa ja voiton hankkimiskuluja. Kyseessä on siis kaksi eri vaihtoehtoa: joko ostohinta + voiton hankkimiskulut (tai verotusarvo) tai hankintameno-olettama.

 

3. Luovutusvoiton määrä yli 10 vuoden omistuksella ja 40% hankintameno- olettamalla:

Voiton tai tappion määrää laskiessasi voit halutessasi vähentää metsätilan myyntihinnasta hankintameno-olettaman. Jos olet omistanut myymäsi metsätilan vähintään 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 % metsätilan myyntihinnasta. Huomaa, että jos käytät hankintameno-olettamaa, et enää saa vähentää metsätilan myyntihinnasta sen ostohintaa ja voiton hankkimiskuluja. Kyseessä on siis kaksi eri vaihtoehtoa: joko ostohinta + voiton hankkimiskulut (tai verotusarvo) tai hankintameno-olettama.

Luovutusvoiton veron selitteet

Verotettavaksi tulevaa omaisuuden myyntihinnan osaa nimitetään luovutusvoitoksi. Kaikki omaisuuden luovutuksesta saadut voitot ovat veronalaisia, ellei niitä ole erikseen säädetty verovapaiksi. TVL 45 §:n 1 momentin mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa. Omaisuuden luovutusvoiton ohella muita veronalaisia pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot ja puunmyyntitulot. Verovelvollisen yhteenlaskettuja pääomatuloja verotetaan 30 prosentin verokannalla verotettavan pääomatulon ollessa enintään 30 000 euroa. Ylimenevältä osin veroprosentti on 34 (TVL 124 §:n 2 momentti).

Lue lisää.